Hlavní stránka

Certifikovaný nátisk

Ve Frýdku-Místku dne 1.2.2017

Věc: Oznámení

Vážení obchodní partneři,

oznamujeme Vám, že v souvislosti s vkladem závodu podnikatele Josef Kleinwächter, podnikajícího
na základě živnostenského oprávnění, s místem podnikání Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 126 43 441 na zvýšení vkladu na základní kapitál společnost KLEINWÄCHTER holding s.r.o.,
IČ: 055 39 528 se sídlem Frýdek-Místek, Čajkovského 1511, došlo v souladu s ustanovením § 2175
a násl. obč. zákoníku k práv a závazků z do té doby vystavených objednávek, uzavřených smluv
a činnosti z Josef Kleinwächter IČ: 126 43 441 na společnost KLEINWÄCHTER holding s.r.o.,
IČ: 055 39 528 a to dnem 1.2.2017, kdy nabyla účinnosti smlouva o vkladu závodu.

V návaznosti na uvedené pak žádáme, aby i veškerá nová obchodní korespondence, objednávky,
faktury, smlouvy či návrhy na změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání byla od
uvedeného data realizována se společností KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 05539528, DIČ: CZ05539528, provozovna ČS Armády 2233, 738 01 Frýdek-Místek.

Tato změna nemá žádný vliv na práva a povinnosti z již uzavřených smluv. Na již uzavřených a stále trvajících
smlouvách se nic nemění. Žádáme, aby i veškerá další obchodní korespondence, faktury, návrhy smluv
či návrhy na změny smluv stávajících, byly od uvedeného data adresovány na společnost KLEINWÄCHTER holding
s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 05539528, DIČ: CZ05539528, provozovna ČS Armády 2233,
738 01 Frýdek-Místek.

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s výše uvedeným nás, prosím, neváhejte kdykoli kontaktovat
na dosavadních kontaktních telefonních číslech a adresách, které zůstávají i nadále beze změn.

Vedení společnosti si Vás dovoluje ujistit, že společnost KLEINWÄCHTER holding s.r.o. bude stejně
jako doposud Josef Kleinwächter IČ: 126 43 441, řádně a včas plnit své závazky a bude dbát
o pokračování korektních a profesionálních vztahů s Vámi i v budoucnosti.

 

Těšíme se na naši další spolupráci.


Josef Kleinwächter - jednatel