Billboard

Doporučené varianty

Billboard je skvěle fungující venkovní velkoplošná reklama. Správně zvolenou grafikou přesně oslovíte vaší cílovou skupinu.
Tiskárna Kleinwächter vám navrhne takovou reklamu, aby na vaše zákazníky působila 24 hodin denně.

Tiskárna Kleinwächter vám nabízí:

  • grafický návrh billboardu
  • výběr materiálu
  • vhodnou technologií pro výrobu billboardu
  • tisk z námi vypracovaného návrhu nebo vámi dodaných podkladů
  • rychlé a kvalitní provedení