Hlavní stránka

Certifikovaný nátisk

Výroční zpráva

Rady pro tvorbu

Parametry

  • Nechte tiskárnu, aby vám doporučila ideální variantu tisku. Rada zkušených odborníků na tiskové práce vám sníží náklady.
  • Konzultujte s odborníky v tiskárně výběr barev (barevné podání). Mnoho firem považuje za důležité např. neodchýlit se příliš od firemních barev, aby si zákazník snáze zapamatoval logo firmy nebo její název. Obvykle se využívají především teplé barvy. Kvalitní zpracování je v případě výroční zprávy velice důležité. Smysl pro detail neznamená, že výroční zpráva musí hýřit barvami. Je však nutné pečlivě naplánovat a zpracovat všechny podrobnosti.
  • Zvolte tiskárnu, která disponuje kvalitními tiskařskými stroji a proškoleným personálem (o strojích Tiskárny Kleinwächter se dočtete zde). Je velmi důležité dobře zvolit tiskárnu, která umí výroční zprávy vyrobit v profesionální kvalitě. Jedním z nejčastějších úskalí je věrnost podání barev. Naše technologie certifikovaného nátisku zajišťuje stejnou barevnost po celou dobu procesu zpracování vaší zakázky, což zdaleka nebývá standardem.

web slogan 25 let